Tiskikoneen asennus - Hinta 80€ + alv 24%

Työajat ja päivystys: Myös arki-illat & viikonloput

Tilaa putkimies - ja nuku yösi rauhassa

Suomalainen Putkimies Oy (Y-tunnus 2391760-4)

Lämminvesivaraaja

Tunnollinen putkimies

- Tuntihinta 50€/h+alv (24%)

- Minimilaskutus yksi tunti

- Hyvinvarusteltu huoltoauto

- Kilometrikorvaus 46 senttiä/km

- Nopea palvelu

- Takuukorjaukset 2 vuoden ajan (vain km-korvaus)

Pauli.Ojala@suomalainenputkimies.fi

040/7474967

Referenssitöitä

 

Helsinki

Vantaa

Espoo

Kauniainen

Kerava

Kirkkonummi

Järvenpää

Sipoo

VUOTO: IF - POHJANTÄHTI - POHJOLA - TAPIOLA - FENNIA - ILMARINEN - LÄHIVAKUUTUS - TURVA

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ -LAKI: TIETOPAKETTI

HELSINGIN KAUPUNKI ASUNNOT

ASENNUSLAKI - FINLEX

ASENNUSPALVELU

Putkiremontti?

Jos et ole varma, tilaa...

PUTKIMIES / LVI-firma

LVI = Lämpö, Vesi & Ilmastointi

http://www.kp-art.fi/

UUTISIA

ALAN MARKKINOISTA ja LVI-TEKNOLOGIASTA

KOTITALOUSVÄHENNYS - VEROVÄHENNYS

D1: Rakennusmääräykset

D2: Ilmanvaihtomääräykset

D3: Energiatehokkuus

D4: LVI-piirrosmerkit

D5: Lämmitystehotarve

LVI-kortisto

Rakennustieto

SFS-standardit

TKK:n julkaisut

LVI-liitto

Ympäristöhallinto

Onninen

Ahlsell

UPONOR

Oras

Danfoss

IDO

Cupori

Talotekniikkaelementti:

www.pipemodul.com

www.silotek.fi

KWH-Pipe

Talokaivo

Hanakat

Grundfoss

Gustavsberg

Hansgrohe

LG

Meptek

Motoral

NIBE-Haato

Oilon

Onnline

Wavin-Labko Biokem

Jäspi

Enervent

Tekninen tukkukauppa

Tekes & remontti-innovointi

CUBE-teknologiaohjelma

Uudetkin putket tarkkailuun

Varo väärää laskutusta

Korjaustilastot hunningolla

Valvonnassa ongelmia

Aurinkopaneelit & kaukolämpö

Rakennusalan uusi TES

Rakennuskustannusten kurssikehitys

Uusi LTO-ilmanvaihtolaite

Eläkepommi & Lvisa-ala

Uudisrakentaminen & taantuma

Ulkomainen putkimies

Putkiasiamies

LVI-SANASTO

Usein kysyttyä - FAQ

http://www.aamulehti.fi/extrakuvat/putkiremppa.pdf

Putkiremontti on mörkö ja mahdollisuus Talouselämä, Anu Karttunen, 2.12.2005.

Putki kestää puoli vuosisataa Helsingin sanomat, Esko Nurmi, 13.11.2006.

Putkiremontti ei aina nosta asunnon arvoa Helsingin sanomat, 28.5.2006.

Putkiremontti voi tärvellä taloutesi Taloussanomat, 3.2.2007.

Putkiremontti - taloyhtiön perusparannus Kiinteistöliitto

Putkiremontin neliöhinta on yli 500 euroa Helsingissä, Helsingin Sanomat 13.11.2006

Putkiremontti taloyhtiössä - onnistumisen edellytykset, Asuntotieto.com

TYÖVOIMAPULA ja ELÄKEPOMMI

Sanovat että huippuvuosi linjastosaneerauksista Suomessa olisi v. 2014 ja huippuvuosi putkimiesten eläkepommissa 2016.

Työministeriön ja Tilastokeskuksen selvityksessä prosentuaalisesti putkimiesten, sähkömiesten ja kaasuasentajien puulissa

eläkepommi on rajuin maanviljelijöiden, metsästäjien ja kalastajien jälkeen - 43% vuosina 2010-2025.

 

OIKEUSMINISTERIÖ

http://www.om.fi/Oikeapalsta/Haku/1247668114314

Uusi asunto-osakeyhtiölaki voimaan heinäkuussa 2010

Tekstiversio

22.12.2009

Asunto-osakeyhtiölain uudistus tulee voimaan 1.7.2010. Uudessa laissa otetaan huomioon taloyhtiöiden ja osakkaiden muuttuneet tarpeet. Muutosten tarkoituksena on lisätä asunto-osakeyhtiömuotoisen asumisen turvallisuutta ja tehokkuutta sekä kannustaa osakkaita pitämään huolta huoneistoistaan.

Uusi laki myös selventää päätöksentekoa, mikä edistää tarpeellisten rakennustöiden käynnistämistä taloyhtiöissä. Tasavallan presidentti vahvisti 22. joulukuuta uudistuksen voimaantulon.

Yhteisen päätöksenteon ja osakkaan itsemääräämisoikeuden rajoja selvennetään

Uudessa laissa määritetään nykyistä selvemmin yhteisen päätöksenteon ja osakkeenomistajan itsemääräämisoikeuden sekä yhtiön ja osakkeenomistajan vastuun rajat.

Selvennykset koskevat erityisesti kunnossapitovastuun jakautumista yhtiön ja osakkeenomistajan kesken, osakkeenomistajan muutostöitä, yhtiön päätöksentekoa kunnossapidosta ja muutostyöstä sekä yhdenvertaisuusperiaatteen sisältöä ja sen huomioon ottamista yhtiön päätöksenteossa. Osakkaan ja yhtiön suhdetta selvennetään myös siten, että tarkistetaan mm. vahingonkorvausvastuuta koskevaa sääntelyä.

Lisäksi tavoitteena on asunto-osakeyhtiöitä paremmin palveleva laki, joka on helposti ymmärrettävä myös yhtiöiden osakkeenomistajien ja maallikkojohdon kannalta. Uudessa laissa pyritään ottamaan aikaisempaa paremmin huomioon pienet asunto-osakeyhtiöt, joita on paljon ja joissa isännöitsijäkään ei usein ole kiinteistöalan ammattilainen.

Osakkaiden tiedonsaantia ja vaikutusmahdollisuuksia parannetaan

Osakkaiden tiedonsaantiin tulee parannuksia, jotka helpottavat korjausten ja uudistusten oikeaa ajoitusta sekä mahdollisuuksia ennakoida asumiskustannusten kehitystä.

Uutta on, että yhtiökokouksessa pitää vuosittain käsitellä seuraavien viiden vuoden aikana odotettavissa olevaa kunnossapitotarvetta sekä suoritettuja kunnossapito- ja muutostöitä. Yhtiökokoukseen osallistumista helpotetaan ja kokousasiakirjojen saatavuutta parannetaan. Myös vastikkeina kerättyjen varojen käyttöä koskevia tilinpäätösvaatimuksia selvennetään osakkaiden oikeusturvan parantamiseksi.

Taloyhtiöiden toimintamahdollisuuksia kehitetään

Yhtiöiden toimintamahdollisuuksia kehitetään muun muassa siten, että osakkaan remontista yhtiölle tuleva säästö voidaan ottaa huomioon yhtiön remontissa.

Hissin jälkiasennuksen kustannukset jaetaan huoneistojen sijaintikerroksen mukaan. Eduskunta on edellyttänyt, että internetiin luodaan palvelu, jonka avulla yhtiöt ja osakkaat voivat helposti selvittää hissin jälkiasennuksen kustannusten jaon kyseisessä yhtiössä. Lisäksi laissa säädetään tietoliikennepalveluiden yhteishankinnan ja huoneistokohtaisen vedenkulutuksen mukaiseen kustannusten jakoon siirtymisen edellytyksistä.

Rakentamattoman alueen luovuttamista koskevaa yhtiön päätöksentekoa selvennetään, mikä helpottaa rakennusmaan saamista käyttöön asutuskeskuksissa. Asumisturvaa edistetään selventämällä yhtiön sallitun toiminnan rajoja uusien asuntojen rakentamisessa ja vastikevarojen sijoittamisessa.

Kunnossapitoon ilmoitusvelvollisuus

Yhtiön ja osakkeenomistajan välisen kunnossapitovastuun jako säilyy ennallaan. Uutta on lähinnä osakkaan velvollisuus ilmoittaa kunnossapitotyöstään yhtiölle etukäteen vastaavalla tavalla kuin muutostyöstä. Yhtiö voi valvoa myös kunnossapitotyötä. Sen tulee säilyttää kunnossapitoilmoitukset ja antaa niistä tietoja osakkeenomistajille.

Jos yhtiön putkiremontista aiheutuu vaurio osakkaan vastuulla olevalle seikalle, yhtiö on velvollinen korjaamaan vaurion yhtiössä sovittuun tasoon. Yhtiön pitää ilmoittaa osakkaille ajoissa kunnossapitotoimista, jotka vaikuttavat huoneiston käyttämiseen. Vesihanojen ja myös koko wc-laitteen kunnossapitovastuu kuuluu yhtiölle.

Yhtiöllä on oikeus teettää kunnossapitotyö osakkaan kustannuksella, jos tämä laiminlyö lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvan kunnossapitovastuunsa.

Osakkaan ilmoitusvelvollisuuden sekä yhtiön valvonta- ja teettämisoikeuden tarkoituksena on edistää hyvän rakennustavan noudattamista osakkaalle kuuluvissa rakennustöissä. Näin voidaan ehkäistä suuriakin vahinkoja aiheuttavien kosteusvaurioiden syntymistä.

Myös muutostöiden pelisääntöihin selvennyksiä

Osakkaan tekemien muutostöiden yleistymisen vuoksi on tarpeen selventää myös
muutostöitä koskevia säännöksiä. Osakkaan oikeus tehdä muutoksia omissa tiloissaan säilyy ennallaan. Ilmoitusvelvollisuutta laajennetaan siten, että osakkaan on ilmoitettava sellaisista muutostöistä, jotka voivat vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkaan hallinnassa olevien tilojen käyttämiseen työn aikana. Ilmoituksessa tulee olla tiedot, joiden perusteella yhtiö tai toinen osakas voi arvioida hyvän rakennustavan noudattamista sekä muutostyöstä mahdollisesti aiheutuvaa vahinkoa tai haittaa.

Vahingonkorvausvastuusta omat säännökset

Uudessa laissa on nykyistä kattavammat säännökset yhtiön ja osakkaan vahingonkorvausvastuusta. Nykyisin asunto-osakeyhtiöissä ilmenevien vahinkojen korvaamiseen sovelletaan käytännössä yleensä yleisen vahingonkorvauslain säännöksiä. Uudistuksella selkeytetään tilannetta.

Osakkaan vahingonkorvausvastuu ei jatkossa edellytä törkeää huolimattomuutta kuten nykyisin. Vastuu syntyy jo pelkällä huolimattomuudella aiheutetusta vahingosta. Sen sijaan jatkossakaan yksittäinen osakas ei yleensä voi joutua vastuuseen osallistumisesta päätöksentekoon yhtiökokouksessa, koska osakkaalta ei voida edellyttää erityistä aktiivisuutta tai tietämystä yhtiön asioista.
 

Asunto-osakeyhtiölaki (PDF-tiedosto, 74 sivua, 765 kt)
Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta (PDF-tiedosto, 5 sivua, 45,9 kt)

Tietoa asunto-osakeyhtiölain uudistuksesta